Sök

Vad är en Social Tjänstehund?

Terapihund är ett av de begrepp som jämte skolhund, vårdhund, läshund, pedagoghund besökshund och flera andra ingår i samlingsnamnet Social Tjänstehund. En Social Tjänstehund är en hund som, tillsammans med sin förare, godkänts, utbildats och arbetar för en annan person, till skillnad från en assistanshund (t.ex. ledarhund eller diabeteshund) som arbetar för sin förare.

Vad gör en Social Tjänstehund?

Hunden har under många tusen år avlats för att samarbeta med människan på olika sätt. Det har idag gett oss en mängd olika raser med sina egna specialiteter.  Oavsett om hundens genetik har inriktats på jakt, vakt, sällskap eller annat så har de gemensamt en fantastisk förmåga och vilja att samarbeta med oss människor. Under samma evolutionsperiod har vi människor anpassats till att samarbeta och kommunicera med hundar. 

Sociala tjänstehundar idag arbetar på olika sätt för att främja hälsan och öka välmåendet hos människor med olika behov.  Det här gör de på olika sätt, men genom att vara hund. Många hundförare vittnar om hur hunden arbetar olika med olika personer oavsett vad föraren har tänkt. Den skapar en egen relation till var och en och anpassar sig till vad som behövs.

Inom skolan kan hunden motivera elever till att träna läsning, öva sociala koder, stärka koncentrationsförmågan och mycket mer. Många elever med problematisk skolfrånvaro (sk hemmasittare) får god hjälp av en hund som kan erbjuda trygghet, stabilitet och stresslindring och på så sätt närma sig skolan igen. Att sakta bygga upp förtroende och tillit till hunden, sig själv och vuxenvärlden kan ta tid, men även när eleven har en extra svår dag så ger hunden aldrig upp. 

När en person är svårt sjuk kan en vårdhund ge effektiv smärtlindring genom avledning och att öka livsgnistan för en stund. Tröst, empati och ångestlindring är andra av hundens expertområden. I kontakten med en hund, t.ex genom att ha sin hand i pälsen stabiliseras puls och blodtryck och nivån av stresshormoner sjunker. 

Personer inom omsorgen uppskattar ofta den fysiska aktivitet och kommunikation som hunden lockar till. Lika som i andra verksamheter så erbjuder hunden en villkorslös kärlek och respekterar dig precis som du är. 

När man utbildar sig och sin hund till Socialt Tjänstehundsteam handlar mycket om att man som förare ska lära sig att läsa, tolka och förstå sin hund och dess signaler. Varje hund är en individ och har sina favorituppdrag.  En hund blir bara skicklig tjänstehund om den tycker om sitt jobb. Som hundförare är man sin hunds skyddsombud, tolk och trygga hamn, vilket kräver stor kunskap och lyhördhe

Japanska forskare har sett att hundar har en förmåga att göra oss lyckligare, öka vår samarbetsförmåga och även reducera stress. Nivåerna av hormonet oxytocin ökar hos båda när vi umgås. 

Och vi behöver inte ens klappa dem – oxytocin utsöndras även genom ögonkontakt. De där bedjande hundögonen som tar kontakt och känner av, stärker relationen oss emellan.

james-cousins-gXQ14zPQGQk-unsplash

Var arbetar sociala tjänstehundar?

Arbetet sker framförallt inom vård, skola eller omsorg utifrån det specifika teamets utbildning och inriktning. Antalet privatpersoner som anlitar hundteam för sin egen eller någon anhörigs skull ökar stadigt och vi blir ständigt fler som åtar oss uppdrag i klientens hem.

Hundassisterade interventioner beskrivs inom olika forskningsområden på ett allt mer genomgripande sätt och används inom allt fler verksamheter både i Sverige och internationellt.

Forskare från olika ämnesområden har under senare år presenterat resultat som tydligt visar på hur vi människor påverkas av att umgås med djur i allmänhet och hundar i synnerhet. Under åtminstone 15 000 år har människa och hund utvecklats för att samarbeta med varandra. Det innebär att vi har möjlighet att tolka och förstå varandra på ett unikt sätt. Den här relationen ligger till grund för det vi idag kallar hundassisterad intervention, det vill säga när vi tar hjälp av en utbildad hund för att öka välmående hos människor.

Vad gör de olika typerna av sociala tjänstehundar?

Inom vård och omsorg är det främst terapihundar som arbetar. Med sitt naturliga ”härochnu-fokus” tydliggör de mindfulness och återhämtning för oss andra. De är fenomenala på att ge tröst, trygghet och värme när livet är svårt eller motivera till aktivitet, interaktion och kommunikation.

I psykiatrin kan en terapihund bidra till rehabiliteringen efter till exempel en utmattning eller depression och minska behovet av medicinering. En kuratorshund/psykologhund kan även hjälpa inneslutna människor att öppna upp sig för samtal. 

Både terapihundar och vårdhundar bidrar i fysioterapi där de glatt gör träningen roligare för patienter som behöver öka sin rörlighet, styrka eller koordination. Många tycker att det är roligare att kasta en boll till en hund än att kasta samma boll till en fysioterapeut.

Rut fick i uppdrag att hjälpa en kvinna att bryta sin sociala isolering. Kvinnans anhöriga berättade att hon bara var på sitt rum och inte pratade med någon. Efter bara ett par träffar var kvinnan ivrig att få komma ut på sin promenad med Rut och satt sedan i dagrummet och fikade tillsammans med de andra.
– Anna-Karin

Skolhund omfattar alla hundar som arbetar i skolans verksamhet, dvs pedagoghund, kuratorshund, läshund, m.fl. De är utbildade för att arbeta med barn och i skolmiljö.

Skolhundar jobbar tillsammans med sin förare i dennes profession. I klassrummet bidrar de till lugn, fokus och en god stämning. En orolig elev kan få en varm hund på fötterna eller lite gos och kan därigenom hitta sitt eget lugn och fokus.

Att läsa för en hund som inte dömer eller rättar kan vara lättare än att läsa för en människa. Hunden lyssnar uppmärksamt och tycker att läsaren är fantastisk oavsett läshastighet. En nos i knät blir en effektiv påminnelse om att fortsätta fokusera på uppgiften. Läshundar anlitas också av bibliotek som en del i deras verksamhet för att stimulera till läsning.

Elever som har en problematisk skolfrånvaro har ofta god hjälp av en hund för att komma tillbaka till skolan, känna sig trygg och återfå hoppet om en framtid.

”En dag träffade jag på nioåriga D i korridoren. Han var arg som ett bi och behövde ha sönder något. Hela dagen hade varit katastrof och allt blev fel. Jag föreslog att han skulle följa med mig och Luna ut på en promenad istället för att vara på lektionen och det ville han. Väl ute började han berätta vad som hänt just den dagen och hur det känns att ha ADHD. En liten stund senare skuttade han tillbaka mot klassrummet. Pedagogen berättade senare att han hade avslutat dagen vid sin bänk och arbetat fokuserat. När de sammanfattade dagen räckte han ivrigt upp handen och berättade att han hade haft en jättebra dag för han hade träffat Luna.” -Linda

Vårdhundar  jobbar främst inom sjukvården, men även inom omsorgen, LSS och liknande verksamheter.

Att som barn behöva gå igenom en plågsam behandling eller provtagning kan bli mycket lättare om man har en vårdhund bredvid sig i sängen. En varm vän som lugnar, tröstar och kanske busar lite.

När en patient vet att livet börjar ta slut upplever många att de inte vill prata om det med sina anhöriga, för att de blir så ledsna. En hund blir inte ledsen på samma vis utan lyssnar med full närvaro.

Inom LSS bidrar hunden genom att skapa motivation och trygghet. Den ökar även glädjen i att ta en enkel promenad, som skapar därmed ökad hälsa.

”En äldre kvinna som var sängliggande fick besök på rummet av vårdhund varje vecka. Oftast satt föraren bredvid sängen medan hunden och kvinnan lekte med en boll. En dag meddelade personalen att kvinnan var orolig och hade haft mycket ångest och smärta under dagen. De var osäkra på om hon ville ha besök. Vårdhundsteamet gick ändå in för att hälsa, och hunden hoppade direkt upp i sängen och lade sig bredvid kvinnan. Det var något den aldrig hade gjort innan. Efter en liten stund somnade kvinnan och sov lugnt med handen i hundens päls.” 

En besökshund bidrar framför allt med sin personlighet och goda humör hos enskilda eller i grupper. Den utgör en fokuspunkt i diskussioner och inspirerar till samtal.

Idag lider allt fler av ofrivillig ensamhet och social isolering. I dessa lägen kan en besökshund och dess förare utgöra en viktig faktor för att höja livskvaliteten och öka det psykiska välmåendet.

Att bara umgås med en hund har bevisat sig hjälpa mot stress, smärta och kan till och med sänka blodtryck. Helt utan medicinska bieffekter!

En besökshund på ett äldreboende sprider inte bara glädje och värme. Genom att klappa en hund utsöndras oxytocin av den taktila beröringen. Den mjuka rörelsen i att klappa hundens päls bidrar också till upprätthållandet av muskulär motorik. Hunden bidrar alltså med både mental och fysisk hälsa. 

Utöver ovanstående kan hundar bidra på många fler sätt. 

I en handledningssituation kan en terapihund bidra med sitt lugn, utgöra en fokuspunkt, agerara i rollspel och visualiseringar och skapar en trygg miljö för samtalet.

En variant av skolhund, sk fadderhund hjälper barn utveckla empati respekt och ansvar för djur och miljö. Det finns specialutbildningar för fadderhundar med direkt koppling till grundskolans läroplan.

Bara fantasin sätter gränserna för hur en hund kan förbättra livet för människor i dess omgivning.

 

fabian-gieske-cbIKeuURaq8-unsplash (1)

Hur kan en Social Tjänstehund hjälpa mig?

Många kan vittna om de positiva effekterna av att anlita terapihundar i sin närhet. Även forskningen styrker dessa upplevelser och visar med mätbara evidens på vilka sätt umgänge med hundar påverkar människor. Vill du läsa mer om aktuell forskning inom området kan du läsa på tex Per Jensens hemsida. Vi har även samlat några viktiga punkter en social tjänstehund kan bidra med nedan:

”Jag tror att Luna tycker om mig. Trots att jag är som jag är.”

Dela på Facebook
Tipsa en kollega
Maila en vän