Sök

Om Terapihundar.se

Vår historia

År 2019 bestämde vi (Anna-Karin och Linda) oss för att tillsammans skapa den plattform som vi ditintills saknat i arbetet med Sociala tjänstehundsteam. På var sitt håll hade vi funderat över hur man kan samla landets hundteam på ett ställe. Ett ställe, där man som beställare enkelt kan hitta ett team i sin närhet. När vi började diskutera detta insåg vi att vi nog fick ta tag i det själva om det skulle bli verklighet. Ur dessa funderingar och diskussioner växte terapihundar.se fram som just denna plattform. Med Anna-Karins gedigna kunskap om marknadsföring och Lindas psykosociala expertis och vetenskapliga intresse blandas hundarnas fantastiska förmåga att samarbeta med oss till en stabil grund att utvecklas vidare ifrån. 

Vår vision är att det inom en snar framtid ska finnas tillgång till sociala tjänstehundsteam för alla som behöver det stödet. Genom att vi tillsammans blir tydligare med vad vi kan erbjuda, var vi finns och hur väl det fungerar med hundassisterade interventioner hoppas vi att beslutsfattare lättare kan ta till sig den forskning som visar på fördelarna med tillgång till sociala tjänstehundar inom skola, vård och omsorg.

Den rädsla och oro som idag finns handlar främst om allergier och smittspridning. Med hjälp av saklig information, forskning och samarbete kan vi förebygga och lösa de allra flesta problem som kan uppkomma. Det är av största vikt att vi som hundförare tar frågor om allergi och hundrädsla på allvar och skapar dialog för att hitta lösningar. 

Vår värdegrund

När relation går före prestation, då gör vi skillnad. Hundarna är våra kompanjoner och kollegor, inte våra verktyg eller robotar. Vi jobbar med positiva träningsmetoder och accepterar uppdrag som passar den enskilda hundens personlighet och arbetssätt. Hundföraren är hundens skyddsombud, tolk och trygghetsbas och ansvarar för att hunden får förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt. 

Vi jobbar med hundens känslor istället för mot dem. Ingen hund skall behöva finna sig i en situation eller aktivitet där den inte mår bra. Ingen hund skall heller tränas till att tåla eller stå ut med en omild eller kränkande behandling. En hund som är fokuserad på sin förare kan inte skapa den relation till brukaren som behövs för att vi ska uppnå önskat resultat. Därför tränar vi våra hundar till att lita till sina egna känslor och instinkter samt att kommunicera dessa till sin förare för att samarbetet ska bli bästa möjliga.

Terapihundar.se står för alla människors lika värde och håller de, av FN listade, mänskliga rättigheterna som en grundpelare i vår verksamhet. 

Att jobba med terapihundar ska vara tryggt för både hund och förare, satsa därför på att jobba med en stark värdegrund i ryggen.

Skolhund terapihund Besökshund vårdhund Läshund
Dela på Facebook
Tipsa en kollega
Maila en vän