Terapihunder.se logga

Jag är hundförare och vill
ansluta mig till terapihundar.se!

Jag är beställare och
vill anlita ett hundteam!

Välkommen till Sveriges Terapihundar

Välkommen till terapihundar.se – en nationell samlingsplats för utbildade sociala tjänstehundsteam och beställare. Här kan du som beställare hitta en terapihund som arbetar i ditt geografiska område. Som hundförare hittar du här dina kollegor och når ut till dina kunder. 

Sociala tjänstehundar arbetar främst inom vård, skola och omsorg.

Sociala tjänstehundar är utbildade tillsammans med sin förare och arbetar med individer och grupper inom framförallt skola, vård och omsorg. Oavsett om du söker terapi-, skol-, eller vårdhund så kan du här hitta rätt team för privatpersoner, företag och organisationer.

Begreppen för hundar som arbetar inom skola, vård och omsorg är många.  Titeln är kanske inte det avgörande, utan det är att hitta en hund som med sin förare kan ge rätt stöd utifrån individens behov. Våra team har olika utbildningar och inriktningar och vi använder främst begreppet social tjänstehund när vi pratar om utbildade hundar med förare.

Terapihundar.se jobbar inte med att utbilda hundar och förare. Om du söker utbildning hänvisar vi dig till någon av alla duktiga utbildare som finns på annat håll. 

VÅRD

Sjukhus
Palliativvård
Rehabilitering
Korttidsboenden
Vårdhem m.fl.

OMSORG

Äldreomsorg
Demensboenden
Dagliga verksamheter
Hemtjänst
Socialpsykiatri m.fl

SKOLA

Förskola
Grundskola
Särskola
Gymnasieskola 
Vuxenutbildning m.fl.

Är du och din hund ett utbildat socialt tjänstehundsteam rekommenderar vi att ni ansluter er till terapihundar.se. Detta leder till att ni syns på den främsta samlade plattformen i Sverige där man som köpare av tjänsten social tjänstehund kan hitta ett team på sin ort.

Som anslutet terapihundsteam får du en del av en professionell hemsida samt hjälp att marknadsföra dig och din hund i det geografiska område där du vill ha kunder. Du får också tillgång till ett nätverk av kollegor och möjlighet att utbyta erfarenheter med team runt om i landet.

Varför ska jag ansluta mig till Terapihundar.se?

Varfor terapihund

Vilka typer av sociala tjänstehundar finns det?

 • Skolhund
 • Terapihund
 • Besökshund
 • Pedagoghund
 • Vårdhund
 • Kuratorshund
 • Läshund

Varför ska jag anlita ett socialt tjänstehundsteam?

Genom aktuell forskning och erfarenhet vet vi idag att relation till och samspel med en hund kan underlätta livet för människor på olika sätt. Våra team arbetar på olika sätt för att bland annat bidra till att:

 • Skapa kontakt och öppna upp till samtal
 • Öka koncentrationsförmåga
 • Motivera till fysisk aktivitet
 • Underlätta interaktion med andra individer
 • Möjliggöra delaktighet i undervisning
 • Minska oro och ångest
 • Ge tröst och trygghet när livet är svårt
 • Bryta social isolering
 • Minska stress

”Att umgås med hundar ökar välmåendet hos människan”