Sök

Vårdhunden sprider glädje och ökar välmåendet

En utbildad vårdhund kan motivera till aktivitet, interaktion och kommunikation och hundmötet har dokumenterat goda effekter för många diagnoser. Hunden är dessutom fenomenal på att ge tröst, trygghet och värme när livet är svårt.

Vårdhunden kan arbeta inom olika typer av verksamheter:

Vad är en vårdhund?

Vårdhunden är tillsammans med sin hundförare utbildad för att på bästa sätt hjälpa vårdtagare i den specifika verksamheten. 

Titeln vårdhund används ofta om alla de sociala tjänstehundar som arbetar inom vård och omsorg. Hunden kan vara utbildad vårdhund eller terapihund, beroende på vilken skola de gått på. Ett annat namn som används på hundar inom vården är social tjänstehund eller besökshund. Gemensamt för alla titlar är att hundteamet är tränat och godkänt för att arbeta inom den specifika verksamheten.

För en patient med demens kan vårdhunden ge ökad aptit, bättre blodtryck och sömn

Berättelser från
vård & omsorg

Berättelser från vård & omsorg

Vårdhund på äldreboende eller gruppboende

Besökshund är ett ord som beskriver en hund som med sin förare kommer på besök till exempelvis ett äldreboende och träffar de boende för att bidra med lite glädje och motivation i vardagen. För många personer med demens ser man tydliga positiva effekter på bland annat kommunikation, energi och socialt engagemang men också aptit, blodtryck och sömn.

Vårdhund vid utmattning eller depression

Med sitt naturliga ”härochnu-fokus” möjliggör hundarna mindfulness och återhämtning. I psykiatrin kan en terapihund bidra till rehabiliteringen efter till exempel en utmattning eller depression och minska behovet av medicinering. En kuratorshund eller psykologhund kan även hjälpa inneslutna människor att öppna upp sig för samtal. Det oxytocin som frigörs i kroppen när vi interagerar med en hund gör oss mer benägna att interagera med människor också. Samtalen flyter lättare när en hund är delaktig.

Vårdhund inom fysioterapi och rehabilitering

Både terapihundar och vårdhundar bidrar i fysioterapi där de glatt gör träningen roligare för patienter som behöver öka sin rörlighet, styrka eller koordination. Många tycker att det är roligare att kasta en boll till en hund än att kasta samma boll till en fysioterapeut.

Anlita en vårdhund

En text om hur du kan söka efter hundteam som passar dig

Vårdhund på demensboende

Personalen berättar

När terapihunden Rut började hos oss så såg vi redan då vad mycket besöken betydde för våra boenden som alla har demenssjukdom. Deras välbefinnande, igenkännande, skratt och den fysiska aktiviteten ökade. Många känslomässiga stunder blev det också. Minnena kom tillbaka från tiden de själva haft djur.

2011 förstärktes Socialtjänstlagen med formuleringen ” Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre personer ska få ett värdigt liv och känna välbefinnande”  Politiker och chefer ska skapa förutsättningar i verksamheten för att åstadkomma detta.

Besök av terapihund är ett sätt att ge stöd och stimulans, precis som tex musik, hobbyverksamheter, husdjur, samvaro och gemenskap, sångstunder, korsordslösning, massage mm. Vikten av vardagliga upplevelser av lust och eufori bör hållas aktuellt vid äldreomsorgen. 

Jaana Sandström, Undersköterska på Skottsundsbacken avd 7

Frågor och svar

Många personer lider idag av pälsdjursallergi och det måste vi som hundförare ta hänsyn till. Prata med personalen så att de är medvetna om din anhöriges allergi och kan planera besöken efter det.
Hundföraren gör tillsammans med ansvarig på boendet en noggrann riskanalys och har god kunskap om hur man minimerar risken för allergiska reaktioner. Tydliga hygienrutiner är en viktig del, men också planering av vem hunden ska träffa, var träffarna ska ske och hur man informerar om det.

På många boenden har man beslutat att inte ta in pälsdjur. Ofta kan man då lösa det genom att träffas utomhus.

Ja och nej. Om man beviljas avdraget eller inte beror på vilket arbete som utförts och hur det beskrivs i uppdrag och avtal. Om arbetet faller inom ramarna för RUT-avdrag så ska det beviljas oavsett en hund varit delaktig eller inte.