Nyheter

Varmt välkommen till sidan som håller dig uppdaterad på vad som händer här hos oss på Terapihundar.se men också vad som händer i branschen i stort. 

 • 20 Oktober 2021

Vad är vad?
Vilse i begreppen.

Vad betyder terapihund

Funderar du också på alla olika begrepp som hör till hundar som arbetar inom skolan, vården, omsorgen ?

Terapihundar.se reder ut begreppen. 

När man söker information kring olika utbildningar eller annat kring det som vi kallar sociala tjänstehundsteam, är det lätt att bli förvirrad. Inte nog med att det florerar en uppsjö med ord som beskriver hundens uppdrag, utan olika utbildare och andra aktörer använder dessutom orden med olika betydelse. Så hur ska man veta? Många frågor kommer till oss på terapihundar.se, varför vi nu gör ett försök att bringa lite reda i detta.

Till att börja med:

En assistanshund är utbildad och arbetar för sin förare och här hittar vi Ledarhund, Diabeteshund, Psykisk hälsahund m.fl. och dessa utbildas och examineras av SBK och Terapihundar.se förmedlar inte assistanshundar. Mer info finns här.  

En social tjänstehund är utbildad och arbetar tillsammans med sin förare för en tredje person. Här hittar vi begreppen Besökshund, Vårdhund, Terapihund, Psykologhund, Kuratorshund, Läshund, Skolhund, Pedagoghund, Bibliotekshund och Sjukhushund, m.fl.  Dessa hundar  utbildas och examineras av fristående utbildare och Terapihundar.se marknadsför anslutna sociala tjänstehundsteam på den gemensamma plattformen. 

Klicka för att läsa mer om du vill ansluta dig till terapihundar.se 

Klicka för att läsa mer om du vill hitta ett team på din ort.

Vi på terapihundar.se strävar efter att, så långt vi finner görligt, använda oss av de begrepp och definitioner som sammanställs av IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) och som rör Hundunderstödda Insatser.

 

Att hitta och implementera ett gemensamt språk är en av de utmaningar som vi i branschen jobbar med. Vi på terapihundar.se strävar efter att, så långt vi finner görligt, använda oss av de begrepp och definitioner som sammanställs av IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) och som rör Hundunderstödda Insatser.

Vi är medvetna om att hemsidan inte till fullo är anpassad till detta, men vi jobbar på det.

Sara Karlberg, som sitter i styrelsen för IAHAIO berättar att det sker ett intensivt arbete både nationellt och internationellt för att samla branschen kring vissa gemensamma begrepp och deras betydelser.

Utmaningarna handlar inte bara om att hitta gemensamma värderingar och begrepp som fungerar i olika kulturella kontext, utan också att översätta dessa till fungerande begrepp i de lokala språken. IAHAIO kommer under en snar framtid presentera ett nyreviderat White Paper med uppdaterade definitioner. Men redan nu kan man ha stor hjälp av det dokument som publicerades 2014 och reviderades 2018.

Nedan ser du sammanfattningen vad  IAHAIO rekommenderar gällande termer:

Djurunderstödda insatser (AAI): Samlingsbegrepp för de insatser där sociala tjänstehundsteam arbetar. Insatsen ska vara målinriktad, planlagd och strukturerad för att uppnå terapeutiska fördelar för människor. Hundföraren planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten.

Djurunderstödd aktivitet (Animal Assisted Activity, AAA): AAA innefattar de insatser där det sociala tjänstehundsteamet arbetar med en informell interaktion vid ett besök i klientens hem eller annan verksamhet för att skapa motivation och tillhandahålla undervisning och rekreation. Här hittar vi till exempel det som ibland kallas för besökshund. 

Djurunderstödd pedagogik (Animal Assisted Education, AAE): AAE utförs av sociala tjänstehundsteam där föraren är pedagog eller annan lämplig personal inom utbildningsväsendet. Skolhundar, pedagoghundar, läshundar och liknande begrepp arbetar med AAE.

Djurunderstödd terapi (Animal Assisted Therapy, AAT): AAT utförs av personal inom hälso- och sjukvård, skola eller omsorg. AAT fokuserar på att förbättra den fysiska, kognitiva, beteendemässiga och/eller socioemotionella funktionen hos den berörda klienten. AAT innefattar det arbete som görs av terapihundar och i vissa fall vårdhundar.

Djurunderstödd coachning/vägledning (Animal Assisted Coaching, AAC): AAC är det begrepp som jag tycker är svårast att översätta direkt till svenska, då begreppet coach kan ha så många betydelser i sig. AAC fokuserar på att stärka klientens personliga utveckling och understödja grupprocesser eller klientens sociala förmåga och/eller socioemotionella funktion. 

Djurunderstödd Psykoterapi (Animal Assisted Psychotherapy, AAP): AAP är ett begrepp som ännu inte finns med i IAHAIOs lista, men som vinner mark i diskussionen. AAP handlar om terapeutiska insatser där hundföraren utövar sitt arbete med klienten oavsett hunden är delaktig eller inte. Terapeuten arbetar med klienten och när så bedöms vara lämpligt deltar hunden/djuret utifrån sin personlighet och förstärker terapeutens insats.

 • 9 Augusti, 2021

Terapihund
ger rätt till
RUT-avdrag

Anna-Karin och rut

Anna-Karin med terapihunden Rut

Kammarrätten fastslår att insats från en social tjänstehund ger rätt till RUT-avdrag. Detta möjliggör för många att nyttja tjänsten och få en ökad livskvalitet.

När Anna-Karin Källenfors fick avslag på sin ansökan om RUT-avdrag efter att ha arbetat med sin hund Rut för en äldre kvinna med demens, bestämde hon sig för att överklaga skatteverkets beslut. I samarbete med jurist Peter Källenfors har de drivit ärendet vidare och nu har Kammarrätten i Jönköping fastslagit att liknande insatser skall ge rätt till RUT-avdrag.

 

”Det här betyder att många fler kan få hjälp av en social tjänstehund för att öka sin livskvalitet, utan att ekonomin ska sätta hinder i vägen”, säger Anna-Karin. 

 

I det ärende som utgör prejudikat har hundteamet arbetat motiverande med en kvinna som tidigare isolerat sig i sitt rum. Genom hundens insats har kvinnan tagit sig ut på promenader, fikat och umgåtts tillsammans med andra på boendet samt deltagit i sociala aktiviteter, något som  vårdpersonal inte lyckats med tidigare. 

 

Sociala tjänstehundar och psykisk ohälsa

Hundens förmåga att påverka människans hälsa är något som får allt större utrymme i aktuell forskning. I relationen till en hund påverkas kroppen positivt. T.ex. balanseras nivåerna av så kallade må-bra-hormoner  och blodtrycket sjunker. Det finns tecken på att HAI (Hundassisterade insatser) kan medverka till minskad medicinering för psykisk ohälsa av olika art.

Att Kammarrätten nu konstaterat hundens betydelse på det vis de gjort innebär förhoppningsvis en lättnad även för andra klientgrupper än äldre personer, som sitter ensam hemma eller på äldreboenden. Personer med psykisk ohälsa skulle ha oerhörd glädje av att kunna tillgå utbildade hundteam som stöd i sitt tillfrisknande och för att skapa en fungerande vardag. I mitt arbete som skolkurator ser jag fantastiska effekter för elever med tex ångestproblematik, problematisk skolfrånvaro och koncentrationssvårigheter” säger Linda Backman på Terapihundar.se.

Personer som drabbats av utmattning eller depression kan förkorta sin rehabilitering  markant med hjälp av HAI just tack vare de positiva effekterna på kroppens hormonsystem. 

 • 15 Juni, 2021

13-årige
Eddie övervann
sprutfobin

Terapihund

Terapihunden Rut med Eddie innan det är dags för besök hos tandläkaren

Eddie som alltid varit för rädd för att gå till doktorn övervann sin sprutfobi med hjälp av terapihunden Rut. Uppdraget fick uppmärksamhet i media och nedan kan ni ta del av Eddies mamma berättelse.

 

– I över ett års tid hade min son Eddie gjort flera tappra försök att ta viktiga blodprov, trots stark fobi. Vi hade försökt på såväl sjukhus som habilitering, med lugnande medicin och psykolog.

 

Så fick jag en dag se att Anna-Karin, en tidigare kollega till mig, utbildat sig och sin hund till hundterapiekipage. Min första tanke var att om det var någon som skulle passa för det så var det hon med all sin positiva energi, värme och klokskap. Vi träffades och gjorde upp en plan.

När dagen kom tog terapihunden Rut Eddies fulla uppmärksamhet med omedelbar glädjestorm. Mellan hennes trixuppvisningar tog Anna-Karin på Eddie bedövningsplåstren och det som brukar vara en plågsam procedur gick som en dans.

När det var dags för provtagning tvekade Eddie något, men när sköterskan förklarade att inget skulle göras förrän han kände sig redo och Anna-Karin berättade om hur Rut jobbar så återfick han övertygelsen om att han skulle klara det. Samtidigt la Rut, på eget initiativ, sitt huvud i Eddies knä och medan han drog med sin hand genom hennes päls övervann han sin starkaste ångest och lät de elva provrören fyllas.

 

Vi är verkligen ett supercrew vi, sa Eddie senare på dagen när vi tagit en shoppingtur för att överlämna ett paket med leksaker och godis till Rut.

Samma kväll fick han en snap på Rut när hon busade runt med leksaken och då förstod jag att Eddie fått en ny vän.


Vi är så tacksamma över den oerhörda insatsen från fantastiska teamet samt personalen på Stöde Hälsocentral som under rådande coronapandemi möjliggjorde provtagning med terapihund. Framåt har jag lovat att stötta Eddie i det kall han känner och berätta för fler om möjligheten med terapihundar för andra barn- och ungdomar som behöver det.

Man ska inte ta mediciner i onödan – inte när det finns hundar som gör jobbet bättre i alla fall, säger Eddie och jag kan bara hålla med.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Fotograf Susan_herrman_foto

Linda Backman
Telefon: 073-938 02 19
Mail: linda.backman@terapihundar.se

Anna Karin Terapihund i Sundsvall

Anna-Karin Källenfors
Telefon: 070-267 83 03
Mail: anna-karin.kallenfors@terapihundar.se

Här finns mer information om vad vi gör och hur du kan anlita eller ansluta dig till oss på Terapihundar.se.

Vad gör de olika typerna av sociala tjänstehundar?

Inom vård och omsorg är det främst terapihundar som arbetar. Med sitt naturliga “härochnu-fokus” tydliggör de mindfulness och återhämtning för oss andra. De är fenomenala på att ge tröst, trygghet och värme när livet är svårt eller motivera till aktivitet, interaktion och kommunikation.

I psykiatrin kan en terapihund bidra till rehabiliteringen efter till exempel en utmattning eller depression och minska behovet av medicinering. En kuratorshund/psykologhund kan även hjälpa inneslutna människor att öppna upp sig för samtal.

Både terapihundar och vårdhundar bidrar i fysioterapi där de glatt gör träningen roligare för patienter som behöver öka sin rörlighet, styrka eller koordination. Många tycker att det är roligare att kasta en boll till en hund än att kasta samma boll till en fysioterapeut.

Rut fick i uppdrag att hjälpa en kvinna att bryta sin sociala isolering. Kvinnans anhöriga berättade att hon bara var på sitt rum och inte pratade med någon. Efter bara ett par träffar var kvinnan ivrig att få komma ut på sin promenad med Rut och satt sedan i dagrummet och fikade tillsammans med de andra.
– Anna-Karin

Skolhund omfattar alla hundar som arbetar i skolans verksamhet, dvs pedagoghund, kuratorshund, läshund, m.fl. De är utbildade för att arbeta med barn och i skolmiljö.

Skolhundar jobbar tillsammans med sin förare i dennes profession. I klassrummet bidrar de till lugn, fokus och en god stämning. En orolig elev kan få en varm hund på fötterna eller lite gos och kan därigenom hitta sitt eget lugn och fokus.

Att läsa för en hund som inte dömer eller rättar kan vara lättare än att läsa för en människa. Hunden lyssnar uppmärksamt och tycker att läsaren är fantastisk oavsett läshastighet. En nos i knät blir en effektiv påminnelse om att fortsätta fokusera på uppgiften. Läshundar anlitas också av bibliotek som en del i deras verksamhet för att stimulera till läsning.

Elever som har en problematisk skolfrånvaro har ofta god hjälp av en hund för att komma tillbaka till skolan, känna sig trygg och återfå hoppet om en framtid.

”En dag träffade jag på nioåriga D i korridoren. Han var arg som ett bi och behövde ha sönder något. Hela dagen hade varit katastrof och allt blev fel. Jag föreslog att han skulle följa med mig och Luna ut på en promenad istället för att vara på lektionen och det ville han. Väl ute började han berätta vad som hänt just den dagen och hur det känns att ha ADHD. En liten stund senare skuttade han tillbaka mot klassrummet. Pedagogen berättade senare att han hade avslutat dagen vid sin bänk och arbetat fokuserat. När de sammanfattade dagen räckte han ivrigt upp handen och berättade att han hade haft en jättebra dag för han hade träffat Luna.” -Linda

Vårdhundar  jobbar främst inom sjukvården, men även inom omsorgen, LSS och liknande verksamheter.

Att som barn behöva gå igenom en plågsam behandling eller provtagning kan bli mycket lättare om man har en vårdhund bredvid sig i sängen. En varm vän som lugnar, tröstar och kanske busar lite.

När en patient vet att livet börjar ta slut upplever många att de inte vill prata om det med sina anhöriga, för att de blir så ledsna. En hund blir inte ledsen på samma vis utan lyssnar med full närvaro.

Inom LSS bidrar hunden genom att skapa motivation och trygghet. Den ökar även glädjen i att ta en enkel promenad, som skapar därmed ökad hälsa.

”En äldre kvinna som var sängliggande fick besök på rummet av vårdhund varje vecka. Oftast satt föraren bredvid sängen medan hunden och kvinnan lekte med en boll. En dag meddelade personalen att kvinnan var orolig och hade haft mycket ångest och smärta under dagen. De var osäkra på om hon ville ha besök. Vårdhundsteamet gick ändå in för att hälsa, och hunden hoppade direkt upp i sängen och lade sig bredvid kvinnan. Det var något den aldrig hade gjort innan. Efter en liten stund somnade kvinnan och sov lugnt med handen i hundens päls.” 

En besökshund bidrar framför allt med sin personlighet och goda humör hos enskilda eller i grupper. Den utgör en fokuspunkt i diskussioner och inspirerar till samtal.

Idag lider allt fler av ofrivillig ensamhet och social isolering. I dessa lägen kan en besökshund och dess förare utgöra en viktig faktor för att höja livskvaliteten och öka det psykiska välmåendet.

Att bara umgås med en hund har bevisat sig hjälpa mot stress, smärta och kan till och med sänka blodtryck. Helt utan medicinska bieffekter!

En besökshund på ett äldreboende sprider inte bara glädje och värme. Genom att klappa en hund utsöndras oxytocin av den taktila beröringen. Den mjuka rörelsen i att klappa hundens päls bidrar också till upprätthållandet av muskulär motorik. Hunden bidrar alltså med både mental och fysisk hälsa. 

Utöver ovanstående kan hundar bidra på många fler sätt. 

I en handledningssituation kan en terapihund bidra med sitt lugn, utgöra en fokuspunkt, agerara i rollspel och visualiseringar och skapar en trygg miljö för samtalet.

En variant av skolhund, sk fadderhund hjälper barn utveckla empati respekt och ansvar för djur och miljö. Det finns specialutbildningar för fadderhundar med direkt koppling till grundskolans läroplan.

Bara fantasin sätter gränserna för hur en hund kan förbättra livet för människor i dess omgivning.

 

fördelar med sociala tjänstehundar

Vilka effekter kan en social tjänstehund ge?

Många kan vittna om de positiva effekterna av att anlita terapihundar i sin närhet. Även forskningen styrker dessa upplevelser och visar med mätbara evidens på vilka sätt umgänge med hundar påverkar människor. Vill du läsa mer om aktuell forskning inom området kan du läsa på tex Per Jensens hemsida. Vi har även samlat några viktiga punkter en social tjänstehund kan bidra med nedan:

 • Skapa kontakt och öppna upp till samtal
 • Öka koncentrationsförmåga
 • Motivera till fysisk aktivitet
 • Underlätta interaktion med andra individer
 • Möjliggöra delaktighet i undervisning
 • Minska oro och ångest
 • Ge tröst och trygghet när livet är svårt
 • Bryta social isolering
 • Minska stress

”Att umgås med hundar ökar välmåendet hos människan”

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on linkedin
Tipsa en kollega
Share on email
Maila en vän