Nyheter

Varmt välkommen till sidan som håller dig uppdaterad på vad som händer här hos oss på Terapihundar.se men också vad som händer i branschen i stort. 

  • 24 januari, 2023

Finns det allergivänliga hundraser?

Svar: Nej, det gör det inte.  

Nivån av allergener hos hunden är individuell. En allergiker kan reagera olika mycket på två hundar ur samma kull. Allergenerna finns både i huden och i saliven.

Läs mer nedan

Prosit

Den som är allergisk mot hund reagerar på något eller några av de sju olika allergener som man hittills har identifierat hos hund. Med hjälp av tester kan man ta reda på hur mycket en viss individ har av de olika allergenerna, och man kan som människa också ta reda på vilket/vilka allergen man inte tål.

Allergi kan vara riktigt plågsamt och som hundförare behöver vi vara medvetna om detta och vad vi kan göra för att minimera riskerna för allergi hos våra kunder och deras anhöriga. 

När man arbetar med hund behöver man alltid förhålla sig till frågan om allergier. Många sociala tjänstehundsteam arbetar i offentlig verksamhet (skola, vård, omsorg) och behöver kunna dela utrymme med personer som är allergiska och/eller hundrädda eller helt enkelt inte gillar hundar. Med planering, information och lösningsfokus så kan man lösa det mesta. 

När man säger att någon är allergisk mot t.ex. hundar, så betyder det att personens immunförsvar triggas av något eller några av de allergener som finns hos just hund. Resultatet blir en allergisk reaktion. Alla hundar har allergener, men i olika mängd. Allergenerna finns dels i hundens hud och dels i dess saliv. En hund som fäller lite päls kan till viss del vara mer allergivänlig än en hund som fäller mycket päls, men det beror framförallt på att allergenerna inte far runt i luften tillsammans med den släppta pälsen. Ingen hund är helt fri från allergener. 

Men det finns hopp om livet även om man är allergisk mot hund. Utöver all medicin som finns tillgänglig för att minska symtomen, kan man som människa ta ett prov som visar vilka av de olika allergenerna som man reagerar på, eftersom det är olika från person till person. Dessutom kan man testa sin egen hund för att kartlägga hur just den hundens allergennivåer är. Många sociala tjänstehundar är testade och deras förare har kunskap om detta.  

För att ytterligare öka tillgängligheten i verksamheten behandlas många sociala tjänstehundar med allergenminskande schampo och balsam. Tester visar att regelbunden behandling med detta minskar mängden allergener med i genomsnitt 85%.  

Du kan läsa mer om allergier, allergener, tester och annat rörande detta på www.allergenius.se.  

Nu kan man tro att vi får betalt av Medi-Tec för att skriva detta, men det får vi inte. Vi är helt enkelt tacksamma för deras forskning och arbete för att förenkla livet för oss allergiker. 

Frågan om allergier verkar vara större i Sverige än i många andra länder. Det beror delvis på att Astma- och Allergiförbundet gjort ett strålande arbete genom åren med att informera om allergier och astma och drivit på forskningen. Tack vara detta finns det idag många lösningar som gör att de flesta allergiker kan leva i samhället utan alltför stora problem. 

 Vad kan då vi hundförare göra för att minimera risken för allergiska reaktioner hos vår kunder? Generellt kan man säga att man får anpassa på tre olika nivåer, nämligen Hund och förare – Lokalen – Kunden 

Hund & Förare

Med noggranna hygienrutiner sprider en arbetande hund på skola färre allergener än vad som finns i ett vanligt klassrum, där både elever och personal tar med sig allergener hemifrån. Det kan också vara klokt att tänka på att en hundpäls kan samla på sig mer pollen än vad en människa gör och kan då sprida dessa inomhus.

Lokalen

På vissa skolor har man löst det med färgmarkerade områden.  

Grön – Här finns hunden när den arbetar. 

Orange – Här passerar hunden på väg till och från sitt rum. 

Röd – Här är inte hunden. 

Skyltar med information om hunden och vad som gäller finns spridda på skolan. Alla familjer har fått hem information samt kontaktuppgifter till hundförare och rektor.  Vid den entré som hunden använder finns information om detta, alternativa ingångar man kan välja samt kontaktuppgifter till hundförare och rektor. 

Särskilda städrutiner kan vara nödvändiga för den lokal där hunden arbetar.

  • 16 januari, 2023

Terapihund
ger rätt till
RUT-avdrag

Anna-Karin och rut

Anna-Karin med terapihunden Rut

Kammarrätten fastslog att insats från en social tjänstehund ger rätt till RUT-avdrag. Detta möjliggör för många att nyttja tjänsten och få en ökad livskvalitet.

När Anna-Karin Källenfors fick avslag på sin ansökan om RUT-avdrag efter att ha arbetat med sin hund Rut för en äldre kvinna med demens, bestämde hon sig för att överklaga skatteverkets beslut. I samarbete med jurist Peter Källenfors har de drivit ärendet vidare och nu har Kammarrätten i Jönköping fastslagit att liknande insatser skall ge rätt till RUT-avdrag.

”Det här betyder att många fler kan få hjälp av en social tjänstehund för att öka sin livskvalitet, utan att ekonomin ska sätta hinder i vägen”, säger Anna-Karin. 

I det ärende som utgör prejudikat har hundteamet arbetat motiverande med en kvinna som tidigare isolerat sig i sitt rum. Genom hundens insats har kvinnan tagit sig ut på promenader, fikat och umgåtts tillsammans med andra på boendet samt deltagit i sociala aktiviteter, något som  vårdpersonal inte lyckats med tidigare. 

 

Sociala tjänstehundar och psykisk ohälsa

Hundens förmåga att påverka människans hälsa är något som får allt större utrymme i aktuell forskning. I relationen till en hund påverkas kroppen positivt. T.ex. balanseras nivåerna av så kallade må-bra-hormoner  och blodtrycket sjunker. Det finns tecken på att HAI (Hundassisterade insatser) kan medverka till minskad medicinering för psykisk ohälsa av olika art.

Att Kammarrätten nu konstaterat hundens betydelse på det vis de gjort innebär förhoppningsvis en lättnad även för andra klientgrupper än äldre personer, som sitter ensam hemma eller på äldreboenden. Personer med psykisk ohälsa skulle ha oerhörd glädje av att kunna tillgå utbildade hundteam som stöd i sitt tillfrisknande och för att skapa en fungerande vardag. I mitt arbete som skolkurator ser jag fantastiska effekter för elever med tex ångestproblematik, problematisk skolfrånvaro och koncentrationssvårigheter” säger Linda Backman på Terapihundar.se.

Personer som drabbats av utmattning eller depression kan förkorta sin rehabilitering  markant med hjälp av HAI just tack vare de positiva effekterna på kroppens hormonsystem. 

  • 6 maj 2022

FAQ 

Vad betyder terapihund

FAQ – svar på frågor som dyker upp varje vecka kommer här.

Vad får jag om jag ansluter till terapihundar.se?

Kollegor
Provisionsfria uppdrag 
Professionell teamsida
Regelbundna teamsmöten där vi ger varanda inspiration, du får “träffa” dina kollegor på terapihundar.se 

Läs mer för att Ansluta dig och din hund            

Kan vilken hund som helst bli social tjänstehund?

Nej. Innan man blir antagen till utbildning genomgår hund och förare ett lämplighetstest för att avgöra om teamet har förutsättningar att bli ett bra socialt tjänstehundsteam.                 

Vilka raser passar bäst?

Vem som passar till social tjänstehund är högst individuellt. Det finns lämpliga individer inom alla raser. Egenskaper som hunden behöver, är bland annat ett intresse för olika människor, förmåga att känna av olika sinnesstämningar och kunna anpassa sin egen energinivå till omgivningen samt att kommunicera sina behov med sin förare.

Lämpligheten testas noga av utbildaren innan man påbörjar en utbildning med sin hund.

Vad kostar det att utbilda sig?

Olika utbildare har olika upplägg på sina utbildningar och därmed olika kostnader.

Vilken utbildning ska jag välja?

Det finns ett flertal utbildare av sociala tjänstehundsteam i Sverige. Ta gärna kontakt med flera för att hitta en som passar dig och din hund bäst. Det är viktigt att du får förtroende för den som ska utbilda er.

Min närstående är allergisk, och nu ska det komma en terapihund till boendet. Hur tänkte de?

Pälsdjursallergi kan vara ytterst besvärligt och det är viktigt att ingen ska drabbas negativt av att en hund kommer till ett boende eller en skola.

Som hundförare ansvarar jag för att lämpliga rutiner följs för att minska spridning av allergener där min hund arbetar.

  • Hunden – Päls- och tassvård.
  • Lokalen – Avgränsad del av lokalen. Tydlig information om var hunden passerar, vistas och var man inte riskerar att träffa hunden. Städrutiner.
  • Människan – handhygien allergener, zoonoser, kontaktsmitta virus/bakterier.

Är du orolig, så ta kontakt med den verksamhet som anlitat hundteamet och ta reda på hur de tänker kring allergener.

Finns det allergivänliga hundar?

Nej. Alla hundar bär på allergener. Vissa individer mer än andra. Det finns allergener i hundens hud och saliv. För hundar som fäller lite päls kan man se att färre allergener sprids i luften, men de finns kvar i hundens hud. En del allergiker kan träffa vissa hundar, men reagerar på andra. Är man mycket allergisk, kan man reagera oavsett vilken hund det är.

Det finns idag schampo som minimerar mängden allergener i hundens hud, vilket gör att fler personer kan träffa hunden utan att drabbas av allergiska besvär. Läs mer om det på www.allergenius.se.

När forskningen kommit längre i att bevisa hundarnas effekt på hälsoekonomin på såväl individ-, som samhällsnivå, kanske vi hundteam kan komma att ingå i det allmäna socialförsäkringsskyddet. Med dit är det en bit kvar. Till dess strävar vi på och väntar ivrigt på att få höra om någon byggt sin en förmögenhet på att arbeta som socialt tjänstehundsteam

  • 19 December 2021

Varför är det så dyrt?

Varför är det så dyrt?
Ja, är det så? Visst kan det kännas som mycket pengar om man vill anlita ett hundteam. Men vad är det man betalar för?  

Till att börja med köper du förarens och hundens kompetens. Utbildade team har gått olika utbildningar, men de flesta har investerat minst 30.000 kr för en ettårig utbildning. 

 Du köper också teamets tid. Dels under besöket, men också före och efter (vilket många inte tar betalt för). Behöver teamet komma till dig? Resvägen kostar både i tid och pengar. Om besöket sker på t.ex. ett äldreboende, kanske föraren behöver lite tid att prata med personalen innan besöket, för att få reda på om det är något särskilt som hen behöver veta om. 

Hunden behöver också få landa i lokalen och “nosa in sig”, innan den kan börja jobba. Efter ett arbetspass behöver också hunden rid för återhämtning med sin förare. En promenad, en lekstund och mys markerar övergången mellan arbeta och vila, men fyller också på energi för att möjliggöra nästa pass. Precis som vi människor behöver hundarna rensa huvudet efter ett påfrestande arbete. 

För att hålla hunden i skick för tjänstgöring krävs en hel del arbete löpande. Det handlar om inte  minst extra pälsvård och omvårdnad. Många hundar som arbetar badas varje vecka för att hålla nere allergennivåerna (mer om allergier kan du läsa här)

Även om utbildningen är klar så behöver vi fortsätta att träna våra hundar för att de ska fortsätta att uppskatta sitt arbete och utveckla sina kunskaper. 

Vissa team använder särskilt material i sitt arbete. Det kan vara leksaker ellelr pedagogiskt material och bekostas ofta av föraren. Det är inte heller ovanligt att föraren står för tvätt och desinficering av leksaker och annat material på sin egen tid. 

Vart annat år ska teamen återdiplomeras för att behålla möjligheten att få arbeta, vilket kostar pengar. Att försäkra en social tjänstehund är dyrt. Många hundförare driver sina egna företag, vilket innebär att också detta ska försäkra. Sen har vi alla andra avgifter som tillkommer när man driver företag.  

När forskningen kommit längre i att bevisa hundarnas effekt på hälsoekonomin på såväl individ-, som samhällsnivå, kanske vi hundteam kan komma att ingå i det allmäna socialförsäkringsskyddet. Med dit är det en bit kvar. Till dess strävar vi på och väntar ivrigt på att få höra om någon byggt sin en förmögenhet på att arbeta som socialt tjänstehundsteam

  • 20 Oktober 2021

Vad är vad?
Vilse i begreppen.

Vad betyder terapihund

Funderar du också på alla olika begrepp som hör till hundar som arbetar inom skolan, vården, omsorgen ?

Terapihundar.se reder ut begreppen. 

När man söker information kring olika utbildningar eller annat kring det som vi kallar sociala tjänstehundsteam, är det lätt att bli förvirrad. Inte nog med att det florerar en uppsjö med ord som beskriver hundens uppdrag, utan olika utbildare och andra aktörer använder dessutom orden med olika betydelse. Så hur ska man veta? Många frågor kommer till oss på terapihundar.se, varför vi nu gör ett försök att bringa lite reda i detta.

Till att börja med:

En assistanshund är utbildad och arbetar för sin förare och här hittar vi Ledarhund, Diabeteshund, Psykisk hälsahund m.fl. och dessa utbildas och examineras av SBK och Terapihundar.se förmedlar inte assistanshundar. Mer info finns här.  

En social tjänstehund är utbildad och arbetar tillsammans med sin förare för en tredje person. Här hittar vi begreppen Besökshund, Vårdhund, Terapihund, Psykologhund, Kuratorshund, Läshund, Skolhund, Pedagoghund, Bibliotekshund och Sjukhushund, m.fl.  Dessa hundar  utbildas och examineras av fristående utbildare och Terapihundar.se marknadsför anslutna sociala tjänstehundsteam på den gemensamma plattformen. 

Klicka för att läsa mer om du vill ansluta dig till terapihundar.se 

Klicka för att läsa mer om du vill hitta ett team på din ort.

Vi på terapihundar.se strävar efter att, så långt vi finner görligt, använda oss av de begrepp och definitioner som sammanställs av IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) och som rör Hundunderstödda Insatser.

 

Att hitta och implementera ett gemensamt språk är en av de utmaningar som vi i branschen jobbar med. Vi på terapihundar.se strävar efter att, så långt vi finner görligt, använda oss av de begrepp och definitioner som sammanställs av IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) och som rör Hundunderstödda Insatser.

Vi är medvetna om att hemsidan inte till fullo är anpassad till detta, men vi jobbar på det.

Sara Karlberg, som sitter i styrelsen för IAHAIO berättar att det sker ett intensivt arbete både nationellt och internationellt för att samla branschen kring vissa gemensamma begrepp och deras betydelser.

Utmaningarna handlar inte bara om att hitta gemensamma värderingar och begrepp som fungerar i olika kulturella kontext, utan också att översätta dessa till fungerande begrepp i de lokala språken. IAHAIO kommer under en snar framtid presentera ett nyreviderat White Paper med uppdaterade definitioner. Men redan nu kan man ha stor hjälp av det dokument som publicerades 2014 och reviderades 2018.

Nedan ser du sammanfattningen vad  IAHAIO rekommenderar gällande termer:

Djurunderstödda insatser (AAI): Samlingsbegrepp för de insatser där sociala tjänstehundsteam arbetar. Insatsen ska vara målinriktad, planlagd och strukturerad för att uppnå terapeutiska fördelar för människor. Hundföraren planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten.

Djurunderstödd aktivitet (Animal Assisted Activity, AAA): AAA innefattar de insatser där det sociala tjänstehundsteamet arbetar med en informell interaktion vid ett besök i klientens hem eller annan verksamhet för att skapa motivation och tillhandahålla undervisning och rekreation. Här hittar vi till exempel det som ibland kallas för besökshund. 

Djurunderstödd pedagogik (Animal Assisted Education, AAE): AAE utförs av sociala tjänstehundsteam där föraren är pedagog eller annan lämplig personal inom utbildningsväsendet. Skolhundar, pedagoghundar, läshundar och liknande begrepp arbetar med AAE.

Djurunderstödd terapi (Animal Assisted Therapy, AAT): AAT utförs av personal inom hälso- och sjukvård, skola eller omsorg. AAT fokuserar på att förbättra den fysiska, kognitiva, beteendemässiga och/eller socioemotionella funktionen hos den berörda klienten. AAT innefattar det arbete som görs av terapihundar och i vissa fall vårdhundar.

Djurunderstödd coachning/vägledning (Animal Assisted Coaching, AAC): AAC är det begrepp som jag tycker är svårast att översätta direkt till svenska, då begreppet coach kan ha så många betydelser i sig. AAC fokuserar på att stärka klientens personliga utveckling och understödja grupprocesser eller klientens sociala förmåga och/eller socioemotionella funktion. 

Djurunderstödd Psykoterapi (Animal Assisted Psychotherapy, AAP): AAP är ett begrepp som ännu inte finns med i IAHAIOs lista, men som vinner mark i diskussionen. AAP handlar om terapeutiska insatser där hundföraren utövar sitt arbete med klienten oavsett hunden är delaktig eller inte. Terapeuten arbetar med klienten och när så bedöms vara lämpligt deltar hunden/djuret utifrån sin personlighet och förstärker terapeutens insats.

  • 9 Augusti, 2021

Terapihund
ger rätt till
RUT-avdrag

Anna-Karin och rut

Anna-Karin med terapihunden Rut

Kammarrätten fastslår att insats från en social tjänstehund ger rätt till RUT-avdrag. Detta möjliggör för många att nyttja tjänsten och få en ökad livskvalitet.

När Anna-Karin Källenfors fick avslag på sin ansökan om RUT-avdrag efter att ha arbetat med sin hund Rut för en äldre kvinna med demens, bestämde hon sig för att överklaga skatteverkets beslut. I samarbete med jurist Peter Källenfors har de drivit ärendet vidare och nu har Kammarrätten i Jönköping fastslagit att liknande insatser skall ge rätt till RUT-avdrag.

 

”Det här betyder att många fler kan få hjälp av en social tjänstehund för att öka sin livskvalitet, utan att ekonomin ska sätta hinder i vägen”, säger Anna-Karin. 

 

I det ärende som utgör prejudikat har hundteamet arbetat motiverande med en kvinna som tidigare isolerat sig i sitt rum. Genom hundens insats har kvinnan tagit sig ut på promenader, fikat och umgåtts tillsammans med andra på boendet samt deltagit i sociala aktiviteter, något som  vårdpersonal inte lyckats med tidigare. 

 

Sociala tjänstehundar och psykisk ohälsa

Hundens förmåga att påverka människans hälsa är något som får allt större utrymme i aktuell forskning. I relationen till en hund påverkas kroppen positivt. T.ex. balanseras nivåerna av så kallade må-bra-hormoner  och blodtrycket sjunker. Det finns tecken på att HAI (Hundassisterade insatser) kan medverka till minskad medicinering för psykisk ohälsa av olika art.

Att Kammarrätten nu konstaterat hundens betydelse på det vis de gjort innebär förhoppningsvis en lättnad även för andra klientgrupper än äldre personer, som sitter ensam hemma eller på äldreboenden. Personer med psykisk ohälsa skulle ha oerhörd glädje av att kunna tillgå utbildade hundteam som stöd i sitt tillfrisknande och för att skapa en fungerande vardag. I mitt arbete som skolkurator ser jag fantastiska effekter för elever med tex ångestproblematik, problematisk skolfrånvaro och koncentrationssvårigheter” säger Linda Backman på Terapihundar.se.

Personer som drabbats av utmattning eller depression kan förkorta sin rehabilitering  markant med hjälp av HAI just tack vare de positiva effekterna på kroppens hormonsystem. 

  • 15 Juni, 2021

13-årige
Eddie övervann
sprutfobin

Terapihund

Terapihunden Rut med Eddie innan det är dags för besök hos tandläkaren

Eddie som alltid varit för rädd för att gå till doktorn övervann sin sprutfobi med hjälp av terapihunden Rut. Uppdraget fick uppmärksamhet i media och nedan kan ni ta del av Eddies mamma berättelse.

 

– I över ett års tid hade min son Eddie gjort flera tappra försök att ta viktiga blodprov, trots stark fobi. Vi hade försökt på såväl sjukhus som habilitering, med lugnande medicin och psykolog.

 

Så fick jag en dag se att Anna-Karin, en tidigare kollega till mig, utbildat sig och sin hund till hundterapiekipage. Min första tanke var att om det var någon som skulle passa för det så var det hon med all sin positiva energi, värme och klokskap. Vi träffades och gjorde upp en plan.

När dagen kom tog terapihunden Rut Eddies fulla uppmärksamhet med omedelbar glädjestorm. Mellan hennes trixuppvisningar tog Anna-Karin på Eddie bedövningsplåstren och det som brukar vara en plågsam procedur gick som en dans.

När det var dags för provtagning tvekade Eddie något, men när sköterskan förklarade att inget skulle göras förrän han kände sig redo och Anna-Karin berättade om hur Rut jobbar så återfick han övertygelsen om att han skulle klara det. Samtidigt la Rut, på eget initiativ, sitt huvud i Eddies knä och medan han drog med sin hand genom hennes päls övervann han sin starkaste ångest och lät de elva provrören fyllas.

 

Vi är verkligen ett supercrew vi, sa Eddie senare på dagen när vi tagit en shoppingtur för att överlämna ett paket med leksaker och godis till Rut.

Samma kväll fick han en snap på Rut när hon busade runt med leksaken och då förstod jag att Eddie fått en ny vän.


Vi är så tacksamma över den oerhörda insatsen från fantastiska teamet samt personalen på Stöde Hälsocentral som under rådande coronapandemi möjliggjorde provtagning med terapihund. Framåt har jag lovat att stötta Eddie i det kall han känner och berätta för fler om möjligheten med terapihundar för andra barn- och ungdomar som behöver det.

Man ska inte ta mediciner i onödan – inte när det finns hundar som gör jobbet bättre i alla fall, säger Eddie och jag kan bara hålla med.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Fotograf Susan_herrman_foto

Linda Backman
Telefon: 073-938 02 19
Mail: linda.backman@terapihundar.se

Anna Karin Terapihund i Sundsvall

Anna-Karin Källenfors
Telefon: 070-267 83 03
Mail: anna-karin.kallenfors@terapihundar.se

Här finns mer information om vad vi gör och hur du kan anlita eller ansluta dig till oss på Terapihundar.se.

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on linkedin
Tipsa en kollega
Share on email
Maila en vän