Anlita ett hundteam

Breaking News!

Dom har kommit från förvaltningsrätten i mål nr 962-20 gällande rätt till RUT-avdrag. Efter genomgång av lagtext och förarbeten fastslår förvaltningsrätten att RUT-avdrag är tillämpligt för den typ av insats som kan erbjudas av terapihundsteam. Det mål som domen avser gäller ett ärende där en dement person fått hjälp av terapihundsteam för att komma ut på promenad och delta i sociala aktiviteter, något som varken vårdpersonal eller anhöriga lyckats med. Nu håller vi alla tummar vi kan för att domen vinner laga kraft utan överklagande.

Att ta hjälp av hund inom skolan och vården eller omsorg blir allt vanligare i både Sverige och internationellt. Även om olika kommuner och regioner i Sverige har kommit olika långt med att implementera sociala tjänstehundar i de olika verksamheterna som att anlita terapihund, visar forskning och erfarenhet att effekterna är både stora och tydliga.

Alla sociala tjänstehundsteam som du hittar på den här sidan är utbildade på något av de etablerade skolorna som finns i Sverige. Söker du kontakt med ett hundteam för din egen, en anhörigs eller din verksamhets skull är du välkommen att gå in och söka under Hundteam. Hittar du inget team i din närhet, så hjälper vi gärna till att komma i kontakt med ett team om du kontaktar oss.

När du anlitar ett hundteam är det just ett team, det vill säga en hund och en förare som utbildat sig och arbetar tillsammans för din skull.

Klicka dig vidare för att hitta rätt hundteam för dig.

anlita en terapihund

Jag vill anlita terapihund, med vad är en social tjänstehund?

Sociala tjänstehundar är hundar som utbildats tillsammans med sina förare till terapihunds-, skolhunds- eller vårdhunds -team. En social tjänstehund arbetar tillsammans med sin förare för en annan person, till skillnad från en assistanshund (t.ex. ledarhund eller diabeteshund) som arbetar för sin förare.

Vilka krav finns det att ta hänsyn till?

Vi på terapihundar.se bedriver ingen egen kontroll av de olika utbildningarnas innehåll eller kvalitet, men strävar efter att ha kunskap om vilka utbildningar våra team har gått. Allt för att du som kund ska känna dig trygg när du anlitar terapihund i din verksamhet eller som privatperson.

 

Som ansluten hundförare förbinder du dig att följa socialstyrelsens riktlinjer och jordbruksverkets hygienkrav.

VÅRD

Sjukhus
Palliativvård
Rehabilitering
Korttidsboenden
Vårdhem m.fl.

OMSORG

Äldreomsorg
Demensboenden
Dagliga verksamheter
Hemtjänst
Socialpsykiatri m.fl

SKOLA

Förskola
Grundskola
Särskola
Gymnasieskola 
Vuxenutbildning m.fl.

Jag vill anlita ett hundteam!

Jag vill gärna veta mer – kontakta mig med mer information och priser!

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on linkedin
Tipsa en kollega
Share on email
Maila en vän